วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เลี้ยงหมูกระทะเด็กและเยาวชน
             เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ จันทบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแม่บุญเลี้ยง ผลพฤกษา กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ซึ่งมีจิตเมตตามาเลี้ยงหมูกระทะ จำนวน ๑๐ ชุด แก่เด็กและเยาวชน จำนวน ๒๔ คน ในนามของเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ


คุณแม่บุญเลี้ยง ผลพฤกษา กล่าวให้กำลังใจเด็กและเยาวชน โดยมีหัวหน้าสถานแรกรับฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น