วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ร้านอาหารมณีแดง อำเภอเมืองจันทบุรี เลี้ยงอาหารเด็กและเยาวชนสถานแรกรับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

คณะเจ้าหน้าที่ นำโดยผู้อำนวยการฯ สุปรียา จรัสไพบูลย์ และหัวหน้าสถานแรกรับฯ กัญญา วรรณศรี
 ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก...

ในนามของเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ทุกคน ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น