วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ บำบัดเด็กและเยาวชน
            วันนี้ (๖ ก.ค. ๒๕๕๕) คุณนารี  แพทย์รังษี นักศึกษาครูสมาธิ รุ่น ๒๗ ได้เยี่ยมให้กำลังใจเด็กและเยาวชน  อนุเคราะห์ขนม ให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ จันทบุรี  โดยการประสานงานและให้การต้อนรับจากคุณนัฐพร โกศล นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ ...
                                                                        

เด็กและเยาวชน ตลอดจน เจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เลี้ยงหมูกระทะเด็กและเยาวชน
             เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ จันทบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแม่บุญเลี้ยง ผลพฤกษา กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ซึ่งมีจิตเมตตามาเลี้ยงหมูกระทะ จำนวน ๑๐ ชุด แก่เด็กและเยาวชน จำนวน ๒๔ คน ในนามของเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ


คุณแม่บุญเลี้ยง ผลพฤกษา กล่าวให้กำลังใจเด็กและเยาวชน โดยมีหัวหน้าสถานแรกรับฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงการตัดแว่นสายตาให้แก่เด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่  25 เมษายน  2554 บริษัทรุ่งเจริญออฟติค  มาดำเนินการตรวจวัดสายตาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคน หากพบสายตาผิดปกติก็จะทำการตัดแว่นให้ โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

จากการตรวจวัดสายตาพบว่า มีเด็กและเยาชนที่ปัญหาทางสายตา จำนวน  7 คน ซึ่งทางบริษัทก็ดำเนินการตัดแว่นให้ฟรี  ทางสถานพินิจฯ เด็กและเยาวชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  ......วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ร้านอาหารมณีแดง อำเภอเมืองจันทบุรี เลี้ยงอาหารเด็กและเยาวชนสถานแรกรับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

คณะเจ้าหน้าที่ นำโดยผู้อำนวยการฯ สุปรียา จรัสไพบูลย์ และหัวหน้าสถานแรกรับฯ กัญญา วรรณศรี
 ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก...

ในนามของเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ทุกคน ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

        ผู้ใหญ่ใจดี วันนี้(13 ธันวาคม 2553)  เป็นคุณแม่ทัน ธัญญาทิพย์ พร้อมคณะที่มาเลี้ยงอาหารส้มตำ ไก่ย่าง ฯ มื้อกลางวันให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 62 คน
เป็นอาหารที่อยากกินมานานแล้วครับ ....ทางสถานพินิจฯขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้

                                       กินให้เต็มที่นะลูก ... แล้วอย่าลืมประพฤติตนเป็นคนดีด้วยนะ

                                                                          

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553      นายกสโมสรไลออนส์จันทบุรี ตากสิน พร้อมคณะ มอบทีวี-เครื่องเล่น VCD/DVD แก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้อำนวยการสถานพินิจฯจันทบุรี เป็นประธานรับมอบ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

                                                                                                                                               
คุณวิรัช เรืองชัยวิริยะ,คุณอรนุช ไวนุสิทธิ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชนเป็นก๋วยเตี๋ยว และขนมหวาน
.....พร้อมกันนี้ ได้มอบหนังสือดีดี "คำพ่อคำแม่" ให้เยาวชนไว้อ่านเพื่อเป็นอุทาหรณ์ สอนใจ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
....ในนามของเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส นี้